ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να αλλαξετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 15 ημερολογιακών ημερών και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που αποστάλθηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα varsamidis και παραλήφθηκαν από τον πελάτη,
πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν σε άριστη κατάσταση (χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες) και με όλα τα έγγραφα της αποστολής
(π.χ. δελτίο Αποστολής, απόδειξη λιανικής κλπ). Οι επιστροφές που δεν πληρούν τις παραπάνω συνθήκες ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται στον πελάτη.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ

Για αλλαγή η αντικατάσταση του προϊόντος το κόστος επιβαρύνει πάντα τον πελάτη και μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιαδηποτε εταιρεία courier επιθυμεί ο πελάτης.
Αν μας το στείλετε μέσω ταχυδρομείου, δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής του.