ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
A. Βασικές Υπηρεσίες
Υπηρεσία Παράδοσης – Επόμενη Ημέρα (Next Day)

 • Εντός Πόλης – Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών εντός της ίδιας πόλης.
  Αποστολές εντός των νομών Αττικής (από Ν. Αττικής προς Ν. Αττικής) και Θεσσαλονίκης (από Ν.
  Θεσσαλονίκης προς Ν. Θεσσαλονίκης) θεωρούνται Εντός Πόλης με εξαίρεση τυχόν δυσπρόσιτες
  περιοχές.
 • Εντός Περιφέρειας – Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών εντός της ίδιας
  Περιφέρειας. Οι περιφέρειες ορίζονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της ACS και αναγράφονται στην
  ιστοσελίδα: https://www.acscourier.net/el/pricelist.
 • Χερσαίοι Προορισμοί – Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών προς Χερσαίους
  Προορισμούς του δικτύου της ACS.
 • Νησιωτικοί Προορισμοί – Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών προς Νησιωτικούς
  Προορισμούς του δικτύου της ACS.
 • Δυσπρόσιτες Περιοχές – Οι περιοχές εκτός των ορίων των κύριων πόλεων του δικτύου ACS,
  χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτοι προορισμοί, ορίζονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της ACS, και
  αναγράφονται στην ιστοσελίδα https://www.acscourier.net/el/pricelist .